Peludni kalendar 23.8-25.8

Novi peludni kalendar kao i do sad izmjerene koncentracije za našu županiju pogledajte na ovom linku:

Peludni kalendar

Zavod za javno zdravstvo - Požega | Županijska 9, 3400 Požega | Ul. Gojka Šuška 7, 34550 Pakrac
Copyright © 2018. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požega. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost z.j.z. požega