ZAPISNIK sa 181. sjednice Upravnog vijeća

Sa 181. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održanedana 25.01.2018. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije u Požegi, Županijska 9, s početkom u 12,00 sati.

UV_181_zapisnik

Zavod za javno zdravstvo - Požega | Županijska 9, 3400 Požega | Ul. Gojka Šuška 7, 34550 Pakrac
Copyright © 2018. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požega. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost z.j.z. požega