„Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije objavljuje O G L A S za prijem u radni odnos 1 (jednog) ANALITIČARA – Nezdravstvenog radnika za rad u Ekološkom laboratoriju, na ODR...
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije raspisuje Natječaj za izbor ravnatelja Uvjeti: ­ završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i ...
Novi peludni kalendar kao i do sad izmjerene koncentracije za našu županiju pogledajte na ovom linku: http://zjz-pozega.hr/peludni-kalendar/
„Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije objavljuje O G L A S za prijem u radni odnos 2 (dva) STRUČNA SURADNIKA U DDD-u, na ODREĐENO vrijeme od 2 (dva) mjeseca. Uvjeti: ­ ...
Novi peludni kalendar kao i do sad izmjerene koncentracije za našu županiju pogledajte na ovom linku: http://zjz-pozega.hr/peludni-kalendar/
Novi peludni kalendar kao i do sad izmjerene koncentracije za našu županiju pogledajte na ovom linku: http://zjz-pozega.hr/peludni-kalendar
Novi peludni kalendar kao i do sad izmjerene koncentracije za našu županiju pogledajte na ovom linku: http://zjz-pozega.hr/peludni-kalendar/
Pogledajte peludni kalendar na sljedećem linku: http://zjz-pozega.hr/peludni-kalendar
Sezonsko postupanje prema Protokolu o postupanju i preporukama za zaštitu od topline Ministarstva zdravlja (15.6.-15.9.) Preporuke za sve:
  1. Klonite se vrućine – izb...
Zavod za javno zdravstvo - Požega | Županijska 9, 3400 Požega | Ul. Gojka Šuška 7, 34550 Pakrac
Copyright © 2017. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požega. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost z.j.z. požega