Županijska ulica 9,
Požega
OGLAS za prijem u radni odnos 2 (dva) STRUČNA SURADNIKA U DDD-u

„Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije objavljuje

O G L A S

za prijem u radni odnos 2 (dva) STRUČNA SURADNIKA U DDD-u, na ODREĐENO
vrijeme od 2 (dva) mjeseca.
Uvjeti:
­ završena srednja škola (bez obzira na smjer),
­ vozačka dozvola „B“ kategorije.
Molbe dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 34000 Požega, Županijska 9. Sve informacije
na Internet adresi www.zjz-pozega.hr ili na telefon 034/311-550 svakog radnog dana od 7,00 – 14,30
sati.
Uz molbu i životopis obvezatno priložiti preslike slijedećih dokumenata:
– svjedodžbe o završenoj školi,
– dokaza o ukupno ostvarenom stažu (elektronički ispis HZMO),
– rodnog lista,
– potvrdu o OIB-u ili dokument iz kojeg je vidljiv OIB,
– domovnice ili osobne iskaznice,
– vozačke dozvole „B“ kat.
Preslike nije potrebno ovjeravati. Preslike se ne vraćaju.
U molbi obavezno navesti: ime i prezime, točnu adresu, broj telefona i (po mogućnosti) E-mail
adresu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su
u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju pravo prednosti u
odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

R 2017 – 04 – 02

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.