Županijska ulica 9,
Požega
OGLAS – za prijem u radni odnos

„Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije objavljuje

O G L A S

za prijem u radni odnos 1 (jednog) ANALITIČARA – Nezdravstvenog radnika za rad u Ekološkom laboratoriju, na ODREĐENO vrijeme.

Uvjeti:

  • završena VSS (diplomski studij), zanimanje: dipl.inž./mag. prehrambene tehnologije ili doktor veterine ili dipl.inž./prof./mag. biologije ili dipl.inž./prof.mag. kemije ili mag. nutricionizma
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima svoje struke,
  • vozačka dozvola „B“ kategorije.

Molbe dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 34000 Požega, Županijska 9.

Sve informacije na Internet adresi www.zjz-pozega.hr ili na telefon 034/311-550 svakog radnog dana od 7,00 – 14,30 sati.

Uz molbu i životopis obvezatno priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • svjedodžbe o završenoj školi,
  • dokaza o radnom iskustvu na poslovima svoje struke,
  • dokaza o ukupno ostvarenom stažu (elektronički ispis HZMO),
  • rodnog lista,
  • potvrdu o OIB-u ili dokument iz kojeg je vidljiv OIB,
  • domovnice ili osobne iskaznice,
  • vozačke dozvole „B“ kat.

Preslike nije potrebno ovjeravati. Preslike se ne vraćaju.
U molbi obavezno navesti: ime i prezime, točnu adresu, broj telefona i (po mogućnosti) E-mail adresu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

oglas_R2017-05-01

analiticar – odluka o izboru

natjecaj i odluka za medicinsku sestru

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.