Županijska ulica 9,
Požega
OGLAS

„Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije objavljuje

O G L A S

za prijem u radni odnos 4 STRUČNA SURADNIKA U DDD-u, na određeno vrijeme (2 mjeseca, provođenje proljetne deratizacije)

Uvjeti:
­ završena srednja škola, smjer: medicinski tehničar, sanitarni tehničar, veterinarski tehničar ili poljoprivredni tehničar, vozačka dozvola „B“ kategorije.

Molbe dostaviti u roku 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 34000 Požega, Županijska 9. Sve informacije na Internet adresi www.zjz-pozega.hr ili na telefon 034/311-550 svakog radnog dana od 7,00 – 14,30 sati.

Uz molbu i životopis obvezatno priložiti preslike slijedećih dokumenata:
– svjedodžbe o završenoj školi,
– dokaza o ukupno ostvarenom stažu (elektronički ispis HZMO),
– rodnog lista,
– potvrdu o OIB-u ili dokument iz kojeg je vidljiv OIB,
– domovnice ili osobne iskaznice,
– vozačke dozvole „B“ kat.

Preslike nije potrebno ovjeravati. Preslike se ne vraćaju.
U molbi obavezno navesti: ime i prezime, točnu adresu, broj telefona i (po mogućnosti) E-mail adresu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

oglas_R2018-01-04

odluka_zaposljavanje_DDD

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.