Županijska ulica 9,
Požega
GEL – GIMNAZIJSKI EKOLOŠKI LABORATORIJ

(2013. – 2015. godina)

Projekt je, u suradnji s partnerima i suradnicima, među ostalima i Zavodomza javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, provlea Gimnazija u Požegi od 19. kolovoza 2013. do 18. veljače 2015. godine. Glavni cilj projekta bio je unaprijediti Hrvatski kvalifikacijski okvir kreiranjem i provedbom međupredmetnog kurikula za gimnazije u području zaštite okoliša i održivog razvoja. Kurikul su suradnički izrađivali učenici, nastavnici i eksperti, a zasnovan je na ishodima učenja te izrađen prema instrumentariju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Specifični cilj bio je osposobiti učenike i nastavnike za praktičnu primjenu znanja i vještina te za argumentirano društveno djelovanje u zaštiti okoliša i promicanju

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.