Županijska ulica 9,
Požega
„Koliki ti je šećer?“ – projekt ranog otkrivanja šećerne bolesti tipa 2

(od travnja 2016. godine, kontinuirano)

U posljednjih dvadesetak godina porastao je broj osoba koje imaju šećernu bolest, a osobito onih koji tu bolest dobiju zbog loših životnih navika te velike količine stresa. Upravo je zato osmišljen projekt „Koliko ti je šećer?“ – projekt ranog otkrivanja šećerne bolesti tipa 2. Cilj je projekta probir osoba na dijabetes tipa-2 uz pomoć upitnika i krvnih pretraga. Prema procjeni rizika, osobe se upućuju u Centar zdravlja i radi se na uklanjanju promjenjivih rizičnih čimbenika (nepravilna prehrana, nedostatak tjelovježbe, prekomjerna tjelesna težina, pušenje, stres). Osobe kod kojih se postavi sumnja na dijabetes tipa-2 upućuju se izabranom liječniku na daljnju skrb i obradu. U projekt su uključene patronažne sestre Doma zdravlja koje probir provode na terenu, a isti se provodi i u sklopu javnozdravstvenih akcija. Potencijalni korisnici su sve odrasle osobe mlađe od 50 godina s problemom prekomjerne tjelesne težine i još jednim rizičnim faktorom za razvoj šećerne bolesti. Osobe visokorizične za razvoj dijabetesa tipa 2 u programu Centra zdravlja sudjeluju besplatno. Tijekom 2016. godine probirom se želi obuhvatiti 50 osoba koje zadovoljavaju kriterije projekta. Do sada se javnozdravstvenim akcijama i uz pomoć patronažnih sestara probirom obuhvatilo 28 osoba.

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.