Županijska ulica 9,
Požega
Nacionalni program ŽIVJETI ZDRAVO

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije također je partner i nositelj u sljedećim Nacionalnim programima i projektima:

 • Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke
 • Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva
 • Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

 

 • „Živjeti zdravo“ – projekt unaprjeđenja zdravlja
 • Provedba „Protokola o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine“
 • Europska zdravstvena anketa 2014.
 • „Zdrav za 5“ – projekt prevencije ovisnosti
 • Zdravstveno-ekološki čimbenici u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatska zdravstvena anketa 2003. i 2008.

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije sudjeluje i u organizacijama te pokroviteljstvu skupova i simpozija. U nastavku su navedeni neki od najvažnijih.

Zavod kao organizator:

 • županijska konferencija o prevenciji kardiovaskularnih bolesti održana je u 16. listopada 2015. pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, dok je uz Zavod organizator bio i Hrvatski zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske. Konferencijom je započeta provedba Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ u našoj županiji.
 • Nacionalni programi ranog otkrivanja raka – Problemi u provedbi i prijedlozi mogućih rješenja – Jednodnevni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem održan je 3. travnja 2013. godine. Naša ustanova bila je organizator i domaćin, a sudionici su bili predstavnici Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, županijskih zavoda za javno zdravstvo te zavoda iz regije. Cilj simpozija bio je okupiti profesionalce koji sudjeluju u provedbi Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka kako bi detektirali probleme i iznijeli zaključke s ciljem unaprjeđenja provedbe programa. Zaključci su objavljeni u obliku članka u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo.

Zavod kao pokrovitelj:

 • hrvatski kongres preventivne medicine i unaprjeđenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem održan je 2010. godine u Zagrebu i naša je ustanova bila jedan od pokrovitelja kongresa. Kongres preventivne medicine mjesto je susreta svih javnozdravstvenih profesionalaca iz Republike Hrvatske te kolega iz inozemstva. Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije su se tom prigodom predstavili s tri izvorna rada.

Krajem lipnja 2008. u Požegi je održan trodnevni Simpozij o infektivnim bolestima na kojemu su se mogla čuti brojna izlaganja i novosti u prevenciji, etiološkoj dijagnostici i liječenju infektivnih bolesti. Požega je imala priliku ugostiti najveća imena hrvatske infektologije, epidemiologije i mikrobiologije, a multidisciplinarnost simpozija je svima omogućila nadogradnju stečenih znanja.

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.