Županijska ulica 9,
Požega
NATJEČAJ – Pušenje odbaci, lovu nabaci!

Natječaj je namijenjen svim punoljetnim pušačima (ženama i muškarcima), sa prebivalištem na području Požeško-slavonske županije, koji su spremni pokušati prestati pušiti i održati apstinenciju od nikotina, u trajanju od trideset dana, počevši sa prvim danom korizme 06.03.2019., a zaključno sa 04.04.2019. godine.

Natjecaj A4_2019-converted
Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.