Županijska ulica 9,
Požega
Upozorenje na valove hladnoće

Državni hidrometeorološki zavod

Upozorenje na hladnoću koja može djelovati na zdravlje.

pozor_hladnoca (4)
Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.