Županijska ulica 9,
Požega
Zapisnik 210. sjednice Upravnog Vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško slavonske županije

Z A P I S N I K

 

sa 210. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane dana 25.06.2020. godine s početkom u 14,30 sati u prostoriji predavaonice Zavoda, u Požegi, Županijska 9.

 

 UVzap 210

 

 

 

 

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.