Županijska ulica 9,
Požega
II. izmjena plana financ. poslovanja za 2019

Donešena je odluka Upravnog vijeća o usvajanju II. izmjene financijskog plana.

 

Odluka upravnog vijeća o usvajanju II. izmjene fin.plana2019
II. IZMJENA PLANA FINANC.POSL.2019.
Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.