Županijska ulica 9,
Požega
III. izmjena plana financ. poslovanja za 2019

Donešena je odluka Upravnog vijeća o usvajanju III. izmjene financijskog plana

 

III. izmjena plana financ.posl.2019(konačni plan za 2019.)
Odluka upr.vijeća o usvajanju III. izmjene fin.plana2019

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.