Županijska ulica 9,
Požega
Zapisnik sa 215. sjednice Upravnog vijeća za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Z A P I S N I K

sa 215. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane
dana 27.11.2020. godine s početkom u 12,00 sati.

Zbog pandemije korona virusa te poteškoća vezanih uz održavanje socijalnog razmaka i
nepotrebnom izlaganju članova Upravnog vijeća mogućoj zarazi, ravnatelj ZJZ Požega i
predsjednik Upravnog vijeća suglasni su da se ova sjednica održi elektroničkim putem.

Zbog toga je svim članovima elektroničkim putem dostavljen poziv sa svim materijalima i
dodatnim pojašnjenjima. Članovi su zamoljeni da prouče materijale te da se do 27.11.2020. godine,
do 12,00 sati očituju o pojedinim točkama dnevnog reda.

UVinternet objava (1)
Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.