Županijska ulica 9,
Požega
Edukacija „Što sve moram znati o komarcima“

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije
Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme CroatiaSerbia 2014-2020
Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.03.2023.

Edukacija „Što sve moram znati o komarcima“
u sklopu projekta Mos-Cross 2

U prosincu 2021., Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održao je
edukacije pod nazivom „ Što sve moram znati o komarcima“ u sklopu projekta MOS-Cross2.
Edukacija održana u osnovnim školama „Mladost“ Jakšić, „Ivana Gorana Kovačića“ Velika,
„Vilima Korajca“ Kaptol, „Antuna Kanižlića“ Požega i „Julija Kempfa“ Požega. Na edukaciji
sudjelovali učenici šestih razreda kao i njihovi razrednici, profesori biologije, pedagozi te
ravnatelji.

Edukaciju kroz predavanja, vježbe i film o komarcima održali članovi projektnog tima,
projekt koordinator Dalibor Puharić dipl.ing., Antun Jovanović san.ing. i Magdalena Soldo
san.teh.

Učenici usvojili nova znanja o biologiji komaraca, vektorskom potencijalu, zaraznim
bolestima koje prenose, načinu suzbijanja, te kako na ekološki i prihvatljiv način sami mogu
svojim postupcima i radnjama utjecati na smanjenu brojnost komaraca u svom okruženju.

 

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.