Županijska ulica 9,
Požega
„Zdravo biram i nisam sam“

Danas je sukladno ugovoru o financijskoj potpori projekta Ministarstva zdravstva projektu Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije pod nazivom „Zdravo biram i nisam sam“ dodijeljena sportska oprema Karate-Do Klubu Požega i Aikido klubu-Aikikai Požega te informatička oprema Udruzi za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Humanum“ kao partnerima u provedbi projekta ukupne vrijednosti više od 15.000,00 kn. Opremu su preuzeli predstavnici klubova Zdrenko Oroz i Ivan Šarić te Ivana Šag ispred Udruge Humanum.

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.