Županijska ulica 9,
Požega
Dan narcisa 25.03.2023. godine

DAN NARCISA 25.03.2023.

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Liga protiv raka Požega i Klub žena operiranih na dojci Požega obilježavaju “Dan narcisa”, dan posvećen borbi protiv raka dojke.

Dijele se edukativne brošure i prodaju donirani cvjetovi narcisa. Sva prikupljena sredstva usmjeravaju se za pomoć pri ranom otkrivanju raka dojke te za pomoć ženama oboljelim od raka dojke.

Svijest o važnosti redovitih preventivnih pregleda dojki u našoj je županiji i dalje na visokoj razini – redovito se odazove sedam od deset žena.

Pozivamo sve žene koje se nisu odazvale pozivu na mamografski pregled (nakon 50-te godine života potrebno je napraviti pregled najmanje jednom u dvije godine) da nam se radi termina pregleda jave na tel 034 311 563 ili na email javno.zdravstvo.sestra@zjz-pozega.hr.

Pozivamo vas da nam se priključite u Požegi u Cehovskoj ulici u subotu 25. ožujka u vremenu 9-11 sati.

Dan narcisa
Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.