Županijska ulica 9,
Požega
Djelatnost zavoda

Djelatnost zavoda

Požeško- slavonska županija prostire se na površini od 1.815 km2. U županiji prema zadnjem popisu stanovništva (2011.) živi 78.034 stanovnika . Na području županije egzistira 5 gradova i 5 općina sa 277 naselja. Reljef prostora Požeško-slavonske županije podijeljen je na dva osnovna tipa. Centralni dio su nizine uz rijeke Orljavu, Veličanku, Londžu i Pakru. U središnjem dijelu kotline nadmorska visina je od 150 do 200 metara. Okolni dio su obronci planina Papuka, Krndije, Psunja, Požeške gore i Dilja s visinama vrhova od 450 do 980 metara nadmorske visine.

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije osnovan je Odlukom Poglavarstva Županije požeško–slavonske klasa 021-02/95-06/38, ur.br. 2177/1-09-14-95-1 od 19.12.1995.godine i upisan u sudski registar Okružnog privrednog suda u Slavonskom Brodu rješenjem TT-96/286-2 od 19.08.1996. godine, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta (MBS) 050022478 pod nazivom Zavod za javno zdravstvo Županije požeško–slavonske. Temeljem rješenja Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu broj TT-04/211-2 od 22.03.2004. godine izvršena je promjena naziva ustanove u Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije.

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije je javnozdravstvena ustanova koja obavlja javnozdravstvenu djelatnost sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Nacionalnoj strategiji razvitka zdravstva Republike Hrvatske na sljedeći način:

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.