Županijska ulica 9,
Požega
Mikrobiologija

Mikrobiologija

SLUŽBA  ZA  MIKROBIOLOGIJU

Služba za mikrobiologiju obavlja pretrage kliničkih materijala za potrebe ambulanti opće i obiteljske medicine na području Požeško-slavonske županije.

 

 U laboratoriju se obavljaju slijedeće pretrage:

 

Osnovna pravila za uzimanje uzoraka

urin:obavezna sterilna posudica sa navojem; oprati spolovilo; prvi jutarnji urin: prvi mlaz ispustiti u školjku a srednji u posudicu

 

Ustroj službe

 

Radno vrijeme i adresa

radnim danom 7-15 sati a utorkom 7-19 sati

 

ZZJZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU

POŽEGA, ŽUPANIJSKA 9

TEL-034 311 557, FAX-034-311 556

mikrobiologija@zjz-pozega.hr

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.