Mikrobiologija

SLUŽBA  ZA  MIKROBIOLOGIJU

Služba za mikrobiologiju obavlja pretrage kliničkih materijala za potrebe ambulanti opće i obiteljske medicine na području Požeško-slavonske županije.

 

 U laboratoriju se obavljaju slijedeće pretrage:

 • obrisak ždrijela, nosa,nazofarinksa,uha,oka,rane,uretre
 • pregled urina na bakterije, gljivice i Trichomonas vaginalis
 • serološke pretrage-AST,ASTA,CRP,RF,WAALER ROSE
 • pregled stolice na bakterije,parazite,viruse i gljivice
 • testiranje osjetljivosti na antibiotike
 • biološka kontrola sterilizacije
 • sistematske kontrole i provjera kliconoštva
 • pripremanje tekućih i krutih podloga
 • prijem uzoraka i izdavanje nalaza

 

Osnovna pravila za uzimanje uzoraka

 •  uzorak po mogućnosti uzeti prije antimikrobne terapije
 • uzorak pohraniti u sterilnu posudicu sa ispravnim zatvaračem
 • uzorak pravilno označiti
 • poštivati upute liječnika pri uzimanju uzorka

urin:obavezna sterilna posudica sa navojem; oprati spolovilo; prvi jutarnji urin: prvi mlaz ispustiti u školjku a srednji u posudicu

 

Ustroj službe

 •  liječnik specijalista mikrobiolog
 • medicinski laboratorijski inženjer
 • dva laboratorijska tehničara

 

Radno vrijeme i adresa

radnim danom 7-15 sati a utorkom 7-19 sati

 

ZZJZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU

POŽEGA, ŽUPANIJSKA 9

TEL-034 311 557, FAX-034-311 556

mikrobiologija@zjz-pozega.hr