Protiv čega se djeca cijepe u RH, u novorođenačkoj, dojenačkoj i školskoj dobi?
Da li je cjepivo sigurno te da li je izvršeno kliničko ispitivanje u RH i tko je odobrio njegovu primjenu u Hrvatskoj?

Temeljem članka 54. st. 3. Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (N.N. 103/13), a sukladno Trogodišnjem programu obaveznog cijepljenja u Hrvatskoj 2016.-2018. godine protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubeole, tuberkuloze, hepatitisa B i bolesti izazvanih s Haemophilus infl. tipa B, ministar zdravstva donio je provedbeni program za cijepljenje protiv navedenih bolesti.

Planiranje i predlaganje kalendara cijepljenja kreće od stručnih liječničkih skupina, eksperata iz područja pedijatrije, školske medicine, epidemiologije, infektologije te drugih specijalnosti koji ga predlažu ministru zdravstva.
Kalendar donosi ministar zdravstva.

Svi lijekovi pa i cjepiva koja dolaze u Republiku Hrvatsku prolaze kontrolu i dobivaju odobrenje od Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Svaki lijek i cjepivo imaju sažetak opisa svojstva na hrvatskom jeziku u kojem je sadržano: naziv cjepiva, kvalitativni i kvantitativni sastav lijeka (cjepiva), farmaceutski oblik, kliničke podatke (indikacije, doziranje i način primjene, kontraindikacije, upozorenja i mjere opreza, interakcije s drugim lijekovima, trudnoćom i dojenjem, nuspojave, predoziranje), farmakološka svojstva, farmaceutske podatke, naziv nositelja odobrenja za stavljanje u promet, broj i datum odobrenja itd.