Županijska ulica 9,
Požega
Predmet nabave: Izmjena stolarije i popravak poda na zgradi Odjela za DDD u Industrijskoj ulici

Predmet nabave: Izmjena stolarije i popravak poda na zgradi Odjela za DDD u
Industrijskoj ulici

Evidencijski broj nabave: BV-14-2018

Rok dostave ponuda: 28.05.2018., 11:00 sati

Prilog: DZN-stolarija i pod

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.