Županijska ulica 9,
Požega
Školska medicina

Svrha djelovanja školske medicine je zdravstvena zaštita djece i mladeži tijekom odrastanja. Trenutačno, školska djeca i mladež čine oko 15% udjela u stanovništvu Republike Hrvatske. Ova je populacija jedna od najosjetljivijih kada govorimo o poremećajima zdravlja i formiranju stavova prema zdravstveno ispravnom načinu života. Ne samo da je potrebno preventivno djelovati na očuvanju fizičkog i psihološkog zdravlja, već je nužno na vrijeme putem zdravstvenih pregleda i probira prepoznati rizična ponašanja koja mogu imati dugoročne posljedice. Ovo životno razdoblje je i naročito važno u formiranju zdravih životnih navika, stavova i odabira budućih odraslih ljudi na “kojima svijet ostaje”. Sistemske mjere provode se putem redovnih zdravstvenih pregleda, cijepljenjima, probirima na oštećenja sluha i vida (slijepilo za boje, slabovidnost), oštećenje funkcije lokomotornog sustava, radom u komisijama na promatranju učenika sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, itd.

Programi aktivne i specifične zdravstvene zaštite usmjereni su na afirmaciju zdravih životnih navika i odabira, prevenciju ovisničkog ponašanja, planiranje obitelji i odgovorno spolno ponašanje, zaštitu psihološkog zdravlja te na rad s djecom koja pate od kroničnih zdravstvenih problema. Liječnici školske medicine svakodnevno surađuju s roditeljima i starateljima djece, djelatnicima škola i drugim zdravstvenim ustanovama.

Broj timova i broj djece

Na području Požeško-slavonske županije djeluju 2 tima školske medicine. Timove čine jedna dugogodišnja liječnica specijalist školske medicine, liječnica specijalizantica školske medicine, te dvije medicinske sestre. Rad se odvija u tri ispostave; Požega, Pakrac, Pleternica, te terenski po školama i ustanovama.

Na području naše županije postoji 14 osnovnih i 10 srednjih škola. Školska medicina skrbi (šk.g. 2007/08) o 8377 djece osnovno-školskog uzrasta, 3859 srednjoškolaca te još oko 900 redovnih studenata Požeškog veleučilišta. Sa studentima se obavlja sistematski pregled na 1. godini te savjetovališni rad i zdravstveni odogoj.

Radno vrijeme školske medicine:

Radnim danom od 07-15 sati

Radno vrijeme je vezano za terenski rad i smjenski zbog školskih rasporeda

Za sve informacije molimo obratiti se na:

034/311-564 ili 099/272-6544

Cijepljenje

Cijepljenje ili aktivna imunizacija, medicinski je postupak pri kojem se unošenjem antigena (oslabljenih ili ne-živih uzročnika bolesti ili njihovih dijelova i produkata) stvara imunost koja štiti od određene zarazne bolesti. U organizmu se stvara dugogodišnja “imunološka memorija”, kojom se nakon docjepljivanja (ponovnim davanjem) može još dodatno pojačati imunost. Tako pojačana imunost je najpouzdaniji “obrambeni zid” pri kontaktu djeteta sa bolestima protiv kojih je cijepljeno.

Sustavnim provođenjem procijepljivanja stanovništva može se iskorijeniti ili izrazito smanjiti pojavnost određenih, često vrlo teških, zaraznih bolesti. Primjerice, metodama aktivne imunizacije uspjelo se u potpunosti iskorijeniti velike boginje (variola vera), a u većini razvijenih zemlja pa tako i u Hrvatskoj gotovo u potpunosti su nestale difterija, tetanus i dječja paraliza.

Osim što cijepljenjem vlastite djece čuvate njihovo zdravlje i život, čuvate i zdravlje njihovih prijatelja kao i širu zajednicu. Također valja naglasiti da je cijepljenje i zakonska obveza.

U Republici Hrvatskoj zakonom je regulirano obvezno cijepljenje djece prema kalendaru cijepljenja. Prema važečim propisima obvezno se cijepi protiv 10 bolesti, a opcionalno protiv još 4 bolesti. Obvezno cjepljnje je na teret zdravstvenog osiguranja, dok neobvezna cijepiva plaćaju zainteresirani građani. Cjepiva mogu biti samostalna za određenu bolest (monovalentna) ili se primjenjuju kao kombinirana (polivalentna).

Na listi obveznog cijepljenja nalaze se slijedeće bolesti; tuberkuloza (BCG), difterija (D), tetanus (T), hripavac (P ), dječja paraliza – poliomijelitisa (Po), hemophilus influenzae tip B (HIB), zaušnjak (M), ospice (M), rubeola (R) i odnedavno hepatitis B (hepB). Dobrovoljno je moguće cijepljenje djece i protiv; varičele (vodenih kozica), pneumokoka, influenzae (gripe) i hepatitisa tip A.

 

Copyright © 2020. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.