Županijska ulica 9,
Požega
Usluge_ep

1. IZRADA I IZDAVANJE SANITARNIH KNJIŽICA

Pregledi za izdavanje sanitarnih knjižica provode se prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, NN 113/08, NN 43/09 i NN 130/17).

Tko sve treba imati sanitarnu iskaznicu ?

Što sve uključuje pregled pojedinih osoba pod zdravstvenim nadzorom ?

1. Zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namirnica ili opskrbi pučanstva pitkom vodom, a koji na svojim radnim mjestima
dolaze u dodir s namirnicama odnosno pitkom vodom obuhvaća:

2. Zdravstveni pregledi osoba uposlenih u ustanovama za smještaj djece na poslovima njege i odgoja dojenčadi, male i predškolske djece (jaslice i dječji vrtići) obuhvaća:

3. Zdravstveni pregled osoba koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova obuhvaća:

4. Zdravstveni pregled osoba koje se u poduzećima ili drugim pravnim osobama odnosno samostalno osobnim radom bave pružanjem higijenske njege pučanstvu obuhvaća:

Radno vrijeme za sanitarne knjižice:
Radnim danom 07 – 15 sati

Liječnički pregled na tuberkulozu (osim u slučaju neodgodive intervencije na terenu):
ambulanta Požega: ponedjeljak, srijeda, petak 07 – 10 sati
ambulanta Pakrac: utorak, četvrtak 08 – 10 sati

Radno vrijeme mikrobiološkog laboratorija za predaju uzoraka stolice:
Radnim danom 07 – 14:30 sati, srijedom do 17 sati

Sve informacije vezane uz sanitarne knjižice mogu se dobiti na brojeve telefona:
034/311-552 i 034/311-566

2. TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA:
Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN br.60 / 92 i pravilnika o načinu stjecanja znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica NN 23/94. Tečajeve za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni pohađaju sve osobe koje na radnim mjestima dolaze u doticaj sa namirnicama.

Tečajevi higijenskog minimuma pohađaju se svake četvrte godine od poslijednje provjere znanja. Osobe koje su završile odgovarajuću školu trgovačkog ili ugostiteljskog usmjerenja, pohađaju tečaj po isteku dvije godine nakon završene škole.

Tečaj se sastoji od 5 predavanja (od strane liječnika, sanitarnog inspektora, sanitarnog inženjera i inžinjera prehrambene tehnologije) kroz 5 dana, a najranije tjedan dana nakon posljednjeg predavanja, održava se provjera stečenih znanja nakon koje polaznik dobiva potvrdu o položenom tečaju higijenskog minimuma.

Tečaj se održava jednom mjesečno u prostorijama Zavoda, osim ako nije drugačije odlučeno.

Sve informacije o tečaju higijenskog minimuma mogu se dobiti na brojeve telefona:
034/311-566 i 034/311-552

3. CJEPLJENJA:
Vršimo nabavu i distribuciju cjepiva za provedbu obveznog cijepljenja prema Kalendaru cijepljenja što uključuje cjepiva protiv:

Također vršimo nabavu cjepiva i cijepljenje posebnih skupina stanovništva.

Dajemo sve potrebne informacije, upute i objašnjenja u vezi cjepiva. Po potrebi vršimo i seroprofilaksu i kemoprofilaksu protiv određenih zaraznih bolesti.

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.