Zdravstvena ekologija

Područje djelovanja Službe za zdravstvenu ekologiju je zaštita zdravlja ljudi  kroz utvrđivanje, praćenje i korekcije čimbenika okoliša (voda, hrana, bazenska voda i sl.).  U službi za zdravstvenu ekologiju stručno osposobljeni zaposlenici s visoko sofisticiranom opremom provode redovite mikrobiološke, fizikalno- kemijske analize vode, hrane, otpadne vode, peludi alergenih biljaka, mikrobiološke čistoće objekata pod sanitarnim nadzorom.

Aktivnosti službe:

 • analiza voda (mikrobiološka i kemijska)
 • analiza namirnica (mikrobiološka i kemijska)
 • analiza mikrobiološke čistoće objekata
 • analiza meda (mikrobiološka, kemijska i peludna analiza)
 • aerobiološka analiza zraka (pelud drveća, korova i trava u vanjskoj atmosferi)
 • određivanje alkoholne jakosti u alkoholnim pićima

Ispitivanja se provode u laboratoriju i na terenu, u redovnim i izvanrednim prilikama. Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirana je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (Potvrda o akreditaciji). Služba za zdravstvenu ekologiju ovlaštena je od strane Ministarstva poljoprivrede (Rješenje o ovlašćivanju). Služba za zdravstvenu ekologiju ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (otpadne vode). (Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta).

ANALIZA VODA

 • ispitivanje vode za piće iz javne vodoopskrbe
 • ispitivanje vode za piće iz privatnih i javnih zdenaca
 • ispitivanje voda za kupanje i rekreaciju
 • ispitivanje vode za potrebe dozvola za otvaranje poslovnih prostora (atest vode)
 • ispitivanje otpadnih voda
 • analiza vode za potrebe hemodijalize

ANALIZA NAMIRNICA

 • ispitivanje namirnica za potrebe kontrole u smislu primjene mikrobioloških kriterija i zahtjeva pri provjeri sustava samokontrole od strane SPH.
 • ispitivanje namirnica kod iznenadnih obolijevanja
 • ispitivanje namirnica za potrebe dobivanja specifikacija
 • određivanje kakvoće namirnica (vlaga, pepeo, udio alkoholne jakosti u alkoholnim pićima)

ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE OBJEKATA

 • kontrola mikrobiološke čistoće sa radnih površina, opreme, pribora i ruku uposlenika  u objektima pod sanitarnim nadzorom kao i preventivni postupak samokontrole dobre higijenske prakse.

ANALIZA MEDA:

 • mikrobiološka analiza meda
 • fizikalno- kemijska analiza meda
 • peludna analiza meda

ANALIZA OTPADNIH VODA:

 • osnovni fizikalno- kemijski pokazatelji (pH, električna vodljivost, KPK, BPK, itd.

 

Procjena rizika i kontrola parametara kućne vodoopskrbne mreže (Legionella i olovo)

Sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) te Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/2024), prioritetni objekti i drugi sustavi od javnozdravstvenog značaja mogu se obratiti radi informiranja i provedbe svojih obveza na kontakt adresu i broj telefona Službe za zdravstvenu ekologiju ZJZ Požeško slavonske županije (voditelj Službe Ivan Štivić dr.med spec.epidemiologije)

Telefon: 034/311-559, email: ekologija@zjz-pozega.hr

HAA potvrda

radno vrijeme: pon-petak od 7 do 15 sati (primanje uzoraka do 14 sati)

Voditelj laboratorija:
Ivan Štivić, dr.med., spec. epidemiologije
tel. 034 311 559     ekologija@zjz-pozega.hr

ADRESA
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
Služba za zdavstvenu ekologiju

Županijska 9, 34 000 Požega
Tel. 034/311-559 i tel/fax 034/311-561
e-mail: ekologija@zjz-pozega.hr