Županijska ulica 9,
Požega
Zdravstvena ekologija

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Područje djelovanja Službe za zdravstvenu ekologiju je zaštita zdravlja ljudi  kroz utvrđivanje, praćenje i korekcije čimbenika okoliša (voda, hrana, bazenska voda i sl.). 

Aktivnosti službe:

Za ova ispitivanja Služba je ovlaštena od nadležnog Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Ispitivanja se provode u laboratoriju i na terenu, u redovnim i izvanrednim prilikama.

ANALIZA VODA

ANALIZA NAMIRNICA

ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE OBJEKATA

EDUKACIJA  I USPOSTAVA PREVENTIVNOG POSTUPKA SAMOKONTROLE:

 

      

HAA potvrda o akreditaciji

 

Radno vrijeme: pon-petak od 7 do 15 sati (primanje uzoraka do 14 sati)

 

ADRESA

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Služba za zdavstvenu ekologiju

Županijska 9, 34 000 Požega

Tel. 034/311-559 i tel/fax 034/311-561

e-mail: ekologija@zjz-pozega.hr

Copyright © 2020. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.