Županijska ulica 9,
Požega
Zdravstvena ekologija

Zdravstvena ekologija

Područje djelovanja Službe za zdravstvenu ekologiju je zaštita zdravlja ljudi  kroz utvrđivanje, praćenje i korekcije čimbenika okoliša (voda, hrana, bazenska voda i sl.).  U službi za zdravstvenu ekologiju stručno osposobljeni zaposlenici s visoko sofisticiranom opremom provode redovite mikrobiološke, fizikalno- kemijske analize vode, hrane, otpadne vode, peludi alergenih biljaka, mikrobiološke čistoće objekata pod sanitarnim nadzorom.

Aktivnosti službe:

Ispitivanja se provode u laboratoriju i na terenu, u redovnim i izvanrednim prilikama. Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirana je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (Potvrda o akreditaciji). Služba za zdravstvenu ekologiju ovlaštena je od strane Ministarstva poljoprivrede (Rješenje o ovlašćivanju). Služba za zdravstvenu ekologiju ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (otpadne vode). (Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta).

ANALIZA VODA

ANALIZA NAMIRNICA

ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE OBJEKATA

ANALIZA MEDA:

ANALIZA OTPADNIH VODA:

 

HAA potvrda

radno vrijeme: pon-petak od 7 do 15 sati (primanje uzoraka do 14 sati)

Voditelj laboratorija:
Ivan Štivić, dr.med., spec. epidemiologije
tel. 034 311 559     ekologija@zjz-pozega.hr

ADRESA
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
Služba za zdavstvenu ekologiju

Županijska 9, 34 000 Požega
Tel. 034/311-559 i tel/fax 034/311-561
e-mail: ekologija@zjz-pozega.hr

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.