Županijska ulica 9,
Požega
POZIV NA DOSTAVU PONUDA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE:

Perilica laboratorijskog posuđa za Službu za zdravstvenu ekologiju

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, kao javni naručitelj, a sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine“, broj 120/16) te sukladno Pravilniku o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti (br. 02-445/01-2013, od 23.12.2013.), utvrđuje upute ponuditeljima za izradu pisane ponude za nabavu Perilice laboratorijskog posuđa za Službu za zdravstvenu ekologiju.

 

Podaci o naručitelju: Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Požega, Županijska 9
OIB: 39778555639
tel.: 034/311-550, fax: 034/311-570
www.zjz-pozega.hr
e-mail: javna.nabava@zjz-pozega.hr

 

Poziv na dostavu ponude

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.