NATJEČAJ – za upućivanje na specijalizaciju


Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije raspisuje

NATJEČAJ

za upućivanje na specijalizaciju iz

 • EPIDEMIOLOGIJE – jednog doktora/doktorice medicine,
 • MIKROBIOLOGIJE – jednog doktora/doktorice medicine,
 • PSIHIJATRIJE – jednog doktora/doktorice medicine.
 • ŠKOLSKE MEDICINE – jednog doktora/doktorice medicine,
  • Uvjeti: završen medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad.
  • U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za odobrenje specijalizacije pristupnici su dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata:
   • obavezno:
    • rodni list (ili drugi odgovarajući dokument),

­

    • diplomu medicinskog fakulteta,

­

    • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

­

    • odobrenje za samostalni rad nadležne komore,

­

    • potvrdu fakulteta o duljini trajanja studija (ukoliko je do produljenja trajanja studija došlo zbog komplikacija u trudnoći, rodiljnog dopusta, duže bolesti ili drugog opravdanog razloga dostaviti odgovarajući dokaz),

­

    • prijepis položenih ispita na studiju,

­

    • potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena studija (na dvije decimale),

­

    • potvrdu o radnom iskustvu (MIO).

­

    • vozačka dozvola „B“ kat. (samo za specijalizaciju iz epidemiologije i školske medicine)
   • neobavezno (ukoliko posjeduju):
    • dokaz o dobivenim nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana),

­

    • dokaz o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,

­

    • dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (objavljeni radovi u indeksiranim i neindeksiranim
     časopisima i ostali radovi) i kopije radova,

­

    • dokaz (ugovor) o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (općoj/obiteljskoj ili hitnoj medicini) ili
     rad bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.
  • Dostava dokumentacije:
   • Vlastoručno potpisana zamolba u pisanom obliku.

­

   • Uz zamolbu dostaviti životopis te preslike traženih dokumenata.

­

   • Preslike dokumenata iz točke 2. ovog natječaja ne vraćaju se.

­

   • Pristupnici koji dostave svu traženu dokumentaciju bit će pozvani na psihološko testiranje i na razgovor pred Povjerenstvo Zavoda za javno zdravstvo Požega radi utvrđivanja broja bodova vezano uz odobrenje navedene specijalizacije. Pristupnici će izvornike dokumenata iz točke 1. i 2. ovog natječaja predočiti Povjerenstvu prilikom razgovora.

­

   • Ukoliko pristupnik/pristupnica ne dostavi pojedine dokaze navedene u točki 1. i 2. ovog natječaja smatrat će se da ih ne posjeduje te će njegova/njezina zamolba biti odbačena kao nepotpuna. Dostava dokumenata nakon donošenja odluke o izboru neće se uvažiti.
  • Rok za dostavu:
   • Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Večernjem listu“.

­

   • Zamolbe s potrebnom dokumentacijom (preslike) dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 34000 Požega, Županijska 9.

­

  • ostale informacije na stranici: www.zjz-pozega.hr.

Preuzmite oglas(.pdf)

Dodano 09.10.2018.

Specijalizacija – Odluka


Other news

 • Neispravna voda lokalni vodovod

  Neispravna voda lokalni vodovod

  OBAVIJEST O ODSTUPANJU OD PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU LOKALNIH VODOVODA U svrhu provođenja monitoringa A, dana 20.06.2024. izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, ZJZ Požeško-slavonske županije iz lokalne vodoopskrbe naselja Kraguj (grad Pakrac). Temeljem izvršenih analiza, a u skladu sa Zakonom […]

 • Obavijest o neispravnosti vode

  Obavijest o neispravnosti vode

  OBAVIJEST O ODSTUPANJU OD PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU LOKALNIH VODOVODA U svrhu provođenja monitoringa A, dana 10.06.2024. izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, ZJZ Požeško-slavonske županije iz lokalne vodoopskrbe naselja Poljanska (općina Velika) te naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorja (općina Kaptol). […]

 • Upozorenje na vrućinu sljedeći tjedan

  Upozorenje na vrućinu sljedeći tjedan

  Upozorenje na vrućinu sljedeći tjedan