Županijska ulica 9,
Požega
OGLAS

„Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos 1 (jednog) EKONOMSKOG TEHNIČARA/TEHNIČARKE, SSS, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

  • završena srednja ekonomska škola,

Molbe dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 34000 Požega, Županijska 9. Sve informacije na Internet adresi www.zjz-pozega.hr ili na telefon 034/311-550 svakog radnog dana od 7,00 – 14,30 sati.

Uz molbu i životopis obvezatno priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • svjedodžbe o završenoj školi,
  • dokaza o ukupno ostvarenom stažu (elektronički ispis HZMO),
  • rodnog lista,
  • potvrdu o OIB-u ili dokument iz kojeg je vidljiv OIB,
  • domovnice ili osobne iskaznice,

Preslike nije potrebno ovjeravati. Preslike se ne vraćaju.
U molbi obavezno navesti: ime i prezime, točnu adresu, broj telefona i (po mogućnosti) E-mail adresu.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na pismenu provjeru znanja i sposobnosti, te razgovor s povjerenstvom. O terminu testiranja bit će obaviješteni (najmanje 3 dana prije testiranja) putem internetske stranice Zavoda (ili E-mail adrese ukoliko je dostave u zamolbi).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

R 2018 – 06 – 04

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.