Županijska ulica 9,
Požega
Oglas – Natječaj

za upućivanje na specijalizaciju iz

  • KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE – jednog doktora/doktorice medicine,
  • PSIHIJATRIJE – jednog doktora/doktorice medicine.
  • ŠKOLSKE I ADOLESCENTNE MEDICINE – jednog doktora/doktorice medicine,
Spec - 2019 - 01-02
Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.