OGLAS


„Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos:
a) 1 ANALITIČARA VSS, na neodređeno vrijeme za rad u ekološkom laboratoriju,
b) 1 POMOĆNOG RADNIKA, SSS, na neodređeno vrijeme, za rad u ekološkom lab.
c) 1 MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR, SSS, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
a) za analitičara VSS: završena biotehnološki fakultet – smjer medicinska kemija, 1 god. radnog iskustva u laboratoriju za ispitivanje hrane i vode.
b) za pomoćnog radnika, SSS: završena srednja škola – smjer: medicinske sestre/tehničari, sanitarni tehničari ili poljoprivredni tehničari.
c) za medicinsku sestru/tehničara, SSS: završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit i odobrenje za samostalni rad.

Molbe dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 34000 Požega, Županijska 9. Sve informacije na Internet adresi www.zjz-pozega.hr ili na telefon 034/311-550 svakog radnog dana od 7,00 – 14,30 sati.

Uz molbu i životopis obvezatno priložiti preslike slijedećih dokumenata:
– diplomu / svjedodžbu o završenom fakultetu / školi,
– potvrdu o položenom stručnom ispitu (za med. sestre koje su završile srednju školu u trajanju 4 god.) i odobrenje za samostalan rad izdano od komore medicinski sestra (samo za med. sestru/tehn.)
– dokaza o radnom stažu na poslovima ispitivanja vode i hrane (samo za analitičare VSS),
– rodnog lista,
– domovnice ili osobne iskaznice,
– vozačke dozvole „B“ kat (samo za pomoćnog radnika, SSS).

Preslike nije potrebno ovjeravati. Preslike se ne vraćaju. U molbi obavezno navesti: ime i prezime, točnu adresu, broj telefona i (po mogućnosti) E-mail adresu.

Zamolba i svi dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te, ako je potrebno, nostrificirani (ako je to određeno posebnim propisima). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Preuzmi prilog: R_2019-05-03.pdf


Other news

 • Odluka o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na mjesto SANITARNOG INŽENJERA

  Odluka o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na mjesto SANITARNOG INŽENJERA

  Klikom na link u nastavku teksta možete vidjeti odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na mjesto SANITARNOG INŽENJERA Odluka o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na mjesto SANITARNOG INŽENJERA

 • Obavijest o neispravnosti vode

  Obavijest o neispravnosti vode

  OBAVIJEST O ODSTUPANJU OD PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU LOKALNIH VODOVODA U svrhu provođenja monitoring A dana 18.03.2024. izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, ZJZ Požeško- slavonske županije iz lokalne vodoopskrbe naselja Poljanska (općina Velika) te naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorja (općina […]

 • Dobitnici natječaja „Pušenje odbaci, lovu nabaci“ 2024.

  Dobitnici natječaja „Pušenje odbaci, lovu nabaci“ 2024.

  Poštovani,   Želimo Vas kratko izvijestiti o dobitnicima nagrada u sklopu natječaja „Pušenje odbaci, lovu nabaci“ koji je trajao od 14.2. do 14.3.2024.   „Završen je deseti natječaj „Pušenje odbaci, lovu nabaci“ koji je proveo Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva zdravstva dobivenim kroz projekt povodom korizme imamo priliku nagraditi naše sugrađanke […]