D.D.D

Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju bavi se poslovima suzbijanja organizama koji mogu biti prenosioci zaraznih bolesti, njihovi rezervoari, izazivati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su samo napasnici pa kao takvi mogu utjecati na kvalitetu života.

Ovo se uglavnom odnosi na:

  • suzbijanje glodavaca – potencijalni prenosnici zaraznih bolesti od kojih je kod nas najčešće hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom, typhus murine,
    leptospiroza, salmoneloze itd.
  • insekte koji se najčešće pojavljuju u ugostiteljskim i stambenim objektima (žohari, mravi, muhe)
  • insekti i paušnjaci koji se sezonski pojavljuju (obično u ljetnim mjesecima poput komaraca, buha, grinja, crnih udovica, osa itd.)
  • patogeni mikroorganizmi koji izazivaju različite bolesti – najčešće se radi o uzročnicima trovanja hranom.

Mjere koje Zavod provodi mogu biti preventivnog karaktera tj. provode se temeljem donešenih Programa mjera za pojedine općine i gradove na području Županije Požeško-slavonske te mogu biti interventne koje Zavod provodi na poziv vlasnika objekata u kojima se pojavio neki od štetnika.

Služba za epidemiologiju na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 121/03, čl. 100) obavlja i stručni nadzor nad provedbom obaveznih preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Spomenute mjere provode se temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 60/92) kao opća mjera za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Stručni nadzor nad obavljanjem d.d.d. mjera osigurava da se navedene mjere obavljaju u skladu sa uvjetima utvrđenim Pravilnikom o načnu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (N.N.38/98), te u skladu sa svim pravilima struke.

Preventivna dezinfekcija
Obvezatnom preventivnom dezinfekcijom se smatra sustavna i kontinuirana primjena mehaničkih, fizikalnih i kemijskih metoda i sredstava, samostalno ili kombinirano, radi uništavanja mikrorganizama uzročnika zaraznih bolesti, kao i smanjivanja ukupnog broja svih ostalih prisutnih mikrorganizama (saprofita) na propisima dozvoljeni minimum. Dezinfekciju provode sami djelatnici ili za to posebno osposobljene osobe tijekom radnog procesa, odnosno uporabe objekata, uređaja, sredstava, opreme i pribora, kao i prije početka uporabe novih objekata, te nakon dužeg nekorištenja (sezonski rad i slično), dok dezinfekciju javnih površina koja su u vlasništvu lokalne uprave i samouprave obavljaju za to ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

Preventivna dezinsekcija
Pod obvezatnom preventivnom dezinsekcijom podrazumijeva se sustavno i planirano suzbijanje insekata, člankonošaca, ili njihovih razvojnih oblika koji mogu prenositi uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici. Provodi se primjenom fizikalnih, kemijskih ili bioloških metoda i sredstava koja su ekološki najprihvatljivija, te na način da se minimalizira opasnost po zdravlje ljudi i životinja. Također se provode edukativne akcije djeljenjem letaka, te savjetima i uputama stanovništvu. Dezinsekcija se izvodi s obzirom na bioekološke pokazatelje i infestiranosti pojedinim vrstama insekata, te brojem generacija (razvojnih ciklusa) u sezoni.

Preventivna deratizacija
Pod obvezatnom preventivnom deratizacijom podrazumijevamo sustavno i planirano suzbijanje štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji mogu prenositi zarazne bolesti ili su njihovi rezervoari. Glodavci koje je potrebno suzbijati u našem podneblju na biološki minimum u svrhu zaštite zdravlja pučanstva, te smanjivanja gospodarskih šteta jesu: kućni miš, sivi štakor, i crni štakor. Deratizacija se izvodi s obzirom na bioekološke pokazatelje i infestiranosti pojedinim vrstama glodavaca, te brojem generacija (razvojnih ciklusa) u sezoni.

Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS – Cross2)
Dana 30.03.2021. u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-Baranjske županije  (ravnateljica Nataša Turić, pomoćnica ravnateljice Davorka Šalavarda i voditeljica Službe za EU projekte i programe Magdalena Sikora) i predstavnici  Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije (ravnatelj  Mato Matijević i voditelj DDD odjela Dalibor Puharić). Tijekom sastanka potpisan je partnerski ugovor izmedu dvije institucije čime su započete aktivnosti projekta.

Glavni cilj projekta je proširenje područja kontrole komaraca u prekograničnom području Hrvatska – Srbija.
Cilj je uvesti ekološki prihvatljiva rješenja kontrole komaraca uz podizanje svijesti javnosti kako sami mogu svojim postupcima i radnjama utjecati na smanjenu brojnost komaraca u svom okruženju. Komarci osim što su molestanti, zbog svog vektorskog potencijala za prijenos bolesti imaju veliki javnozdravstveni značaj. Projekt se financira sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020 (85%), te Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske (15%).

Projekt je započeo 15.03.2021. i traje do 14.03.2023.
Projekt: Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS – Cross2)

 

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije
Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme CroatiaSerbia 2014-2020
Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.03.2023

 

2. projektni sastanak Mos Cross2 – POŽEGA

Datum: 04.03.2022.

MJESTO ODRŽAVANJA: Sala za sastanke i prezentacije Zlatni Lug, Donji Emovci 32,
Donji Emovci, 34 000 Požega, Hrvatska

Na projektnom sastanku prisustovali predstavnici vodećeg partnera Nastavnog zavoda za
javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, projektnih parnera Zavoda za javno zdravlje
Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Instituta za javno zdravlje
Vojvodine i Fonda za europske poslove AP Vojvodine.

Teme sastanka:
1. Kratak pregled 2. razdoblja
2. Predstavljanje izvješća partnera
3. Predstavljanje aktivnosti u 3. razdoblju
4. Plan javne nabave po partneru
5. Rasprava o otvorenim pitanjima, zaključci…

 

Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)

 

Slavonci se pripremaju za bitku sa komarcima
U nastavku teksta, klikom na link možete pogledati prilog o projektu: Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2).
MOS-Cross2 video prilog

 

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije
Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme CroatiaSerbia 2014-2020
Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.03.2023.

 

5. RADIONICA za zdravstvene djelatnike

Mos Cross2 – APATIN

Datum: 26-27.05.2022.

Mjesto: Banja Junaković, Banjski put 71, 25 260 Apatin, Sombor, Republika Srbija

Organizator: Zavod za Javno zdravlje Sombor, Centar za higijenu i humanu ekologiju,
Vojvodjanska 47, 25000 Sombor, Republika Srbija

 

Na treningu sudjelovali članovi edukacijskih timova vodećeg partnera Nastavnog zavoda za
javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, projektnih parnera Zavoda za javno zdravlje
Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Institiuta za javno zdravlje
Vojvodine i Fonda za evropske poslove AP Vojvodine.

Aktivnosti: 26.05.2022.
Time Activity
11:00-11:15 Welcome address by Mos-Cross2 project representative
11:15-11:45 Vectors and Diseases
11:45-12:30 Mosquitoes Ecology and Control
12:30-13:00 Mosquitoes Sampling for MBD – part 1
13:00-14:00 Lunch break
14:00-14:45 Mosquitoes Sampling for MBD – part 2
14:45-15:30 West Nile Virus Surveillance
15:30-15:45 Coffee break
15:45-17:00 Mosquito Morphology
17:00-17:45 Identification of mosquito vectors –theoretical consideration
17:45-18:30 Intersectoral collaboration
18:30-19:00 Quizz

Aktivnosti: 27.05.2022.

Time Activity
09:00-09:30 Introduction to Aedes invasive mosquitoes and discussion
09:30-10:00 Standard operating procedures for ovitrap positioning and discussion
10:00-10:30 Aedes invasive mosquitoes breeding sites and discussion
10:30-11:00 Identification of mosquito vectors –introduction to the exercise
11:00-11:15 Coffee break
11:30-13:00 Mosquito identification practical 1
13:00-14:00 Lunch break
14:00-15:00 Mosquito identification practical 2
15:00-15:15 Coffee break
15:15-17:00 Mosquito identification practical 3

5. RADIONICA za zdravstvene djelatnike

 

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije
Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme CroatiaSerbia 2014-2020
Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.03.2023.

OKRUGLI STOL ZA PREDSTAVNIKE JLS
JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA
Mos Cross2 – NOVI SAD

Datum: 03.06.2022.

Mjesto: Privredna komora Vojvodine, Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Republika
Srbija

Organizator: Institiuta za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, 16, 21 000 Novi Sad,
Republika Srbija

Sudjelovali članovi projektnog tima vodećeg partnera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije, projektnih parnera Zavoda za javno zdravlje Sombor, Zavoda
za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Institiuta za javno zdravlje Vojvodine, Fonda
za evropske poslove AP Vojvodine i predstavnici jedinica lokalne samouprave Južnobačkog
upravnog okruga.

Aktivnosti: 03.06.2022.

Nazočne pozdravila prof. dr Sanja Bijelović, ispred Instituta za javno zdravno zdravlje
Vojvodine. Član gradskog vijeća za komunalne poslove Grada Novog Sada, Zdravko Jelušić
se obratio ispred lokalne samouprave i istakao značaj skupa.

Magdalena Sikora, menadžer projekta, predstavila je projekat MOS-Cross2, njegove ciljeve i
rezultate, kao i do sada realizirane aktivnosti, te je istakla značaj uzorkovanja i suzbijanja
komaraca i istovremeno predstavila „Bilborde“ za suzbijanje komaraca kao inovaciju
projekta koji će biti postavljen kod svakog projektnog partnera.

Tamaš Petrović, naučni savjetnik Instituta za veterinatstvo „Novi Sad“ i priznati stručnjak u
području entomologije održao je zanimljivo predavanje na temu Značaja nadzora nad
komarcima za praćenje, prevenciju i kontrolu vektorskih i virusnih bolesti ljudi i životinja.

Dr Tatjana Pustahija, iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, održala je predavanje na temu
Malarije i druge prijeteće bolesti koje prenose komarci.

Ispred vodećeg partnera, Hrvoje Bekina, magistar biologije, održao je predavanje na temu
suzbijanja komaraca ekološkim klopkama, koje su na kraju predavanja podjeljene prisutnim
predstavnicima lokalnih samouprava iz Južnobačkog okruga.

OKRUGLI STOL ZA PREDSTAVNIKE JLS JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA – NOVI SAD

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije
Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme CroatiaSerbia 2014-2020
Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.03.2023.

 

OKRUGLI STOL ZA JEDINICE LOKALNIH
SAMOUPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Mos Cross2 – Požega

 

Datum: 06.07.2022.

Mjesto: Županijska komora Požega, Vukovarska 6, 34 000, Požega, Republika Hrvatska

Organizator: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije, Županijska 9, 34 000
Požega, Republika Hrvatska

Sudjelovali članovi projektnog tima vodećeg partnera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije, projektnih parnera Zavoda za javno zdravlje Sombor, Zavoda
za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Institiuta za javno zdravlje Vojvodine, Fonda
za evropske poslove AP Vojvodine i predstavnici jedinica lokalnih samouprava Požeškoslavonske županije

Aktivnosti: 06.07.2022.

Uvodnu riječ je održao ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije,
Mato Matijević dr.med.vet.univ.mag. teriogenologije.

Ferdinand Troha, zamjenik županice Požeško-slavonske županije istaknuo je kako je na
današnjem predavanju u fokusu komarac kojeg svi doživljavamo kao napasnika, te kako vjeruje da će ovim predavanjem biti prepoznat i kao prijenosnik ozbiljnih bolesti. Nadam se
da ćemo prevenciju staviti na prvo mjesto i spriječiti da dođe do zaraznih bolesti.

Projekat „Moss-Cross2“ predstavio je Ivan Mihić mag.biol. član projektnog tima vodećeg
partnera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije, Republika
Hrvatska.

Na temu „Malarija i druge prijeteće bolesti kjoe prenose komarci“ govorila je asistent dr.
Tatjana Pustahija, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija.

Predavanje na temu „Suzbijanje komaraca ekološkim klopkama“ govorio je Hrvoje Bekina
mag.biol.eksp. Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Republika
Hrvatska.

OKRUGLI STOL ZA JEDINICE LOKALNIH SAMOUPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije
Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme CroatiaSerbia 2014-2020
Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.03.2023.

6. RADIONICA za zdravstvene djelatnike
Mos Cross2 – OSIJEK

Datum: 07-08.07.2022.

Mjesto:
 Prijemni centar Park Prirode Kopački rit, Mali Sakadaš 1, Kopačevo, Republika
Hrvatska
 Hotel Patria, Osječka ulica 1C, Beli Manastir, Republika Hrvatska
Organizator: Nastavni Zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije, Drinska 8,
31000 Osijek, Republika Hrvatska

Na radionici sudjelovali članovi edukacijskih timova vodećeg partnera Nastavnog zavoda za
javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, projektnih parnera Zavoda za javno zdravlje
Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Institiuta za javno zdravlje
Vojvodine i Fonda za evropske poslove AP Vojvodine.

Aktivnosti: 07.07.2022.

10:30-11:00                                                            Pozdravna riječ predstavnika projekta
MOS-Cross 2

11:00-11:45                                                              Zarazne bolesti koje se prenose
komarcima-Uvod i značaj

12:00-13:00                                                             Zarazne bolesti koje se prenose
komarcima-Što je novo

14:00-15:00                                                            Malarija- pregled i komarci kao vektori

15:00-16:00                                                            Malarija -laboratorijska dijagnostika

16:30-17:30                                                            Bolest uzorkovana virusom
Chikungunya -pregled i komarci kao
vektori

17:30-18:30                                                           Bolest uzorkovana virusom
Chikungunya -laboratorijska dijagnostika

Aktivnosti: 08.07.2022.

10:30-11:00                                                           Denga groznica- pregled i komarci kao
vektori

11:00-12:00                                                          Denga groznica- laboratorijska
dijagnostika

12:15-13:00                                                          Groznica Zapadnog Nila-pregled i
komarci kao vektori

14:00-15:00                                                         Groznica Zapadnog Nila-laboratorijska
dijagnostika

15:15-17:00                                                          Zaključna razmatranja i specifičnosti
laboratorijske dijagnostike zaraznih
bolesti koje se prenose komarcima

6. RADIONICA za zdravstvene djelatnike – Mos Cross2 – OSIJEK

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije
Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme CroatiaSerbia 2014-2020
Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.03.2023.

5. Projektni sastanak Mos Cross2 – OSIJEK

Datum: 21.10.2022.
MJESTO ODRŽAVANJA: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije,
Drinska 8, 31 000 Osijek, Republika Hrvatska

Na projektnom sastanku prisustovali predstavnici vodećeg partnera Nastavnog zavoda za
javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, projektni partneri Zavoda za javno zdravlje
Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Institiuta za javno zdravlje
Vojvodine i Fonda za europske poslove AP Vojvodine.

Teme sastanka:
1. Kratak pregled 4. razdoblja
2. Predstavljanje izvješća partnera (rezultati uzorkovanja komaraca)
3. Predstavljanje aktivnosti u 5. razdoblju
4. Plan javne nabave po partneru
5. Rasprava o otvorenim pitanjima, zaključci…
6. Rasprava o mogućnostima produžetka trajanja projekta do 14.08.2023.

5. Projektni sastanak Mos Cross2 – OSIJEK

 

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije
Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme CroatiaSerbia 2014-2020
Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.08.2023.

 

Predstavljanje svjetlećih info panoa u Požegi

Datum: 24.11.2022.
MJESTO ODRŽAVANJA: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije,
Županijska 9, 34 000 Požega, Republika Hrvatska

Na predstavljanju prisustovali predstavnici vodećeg partnera Nastavnog zavoda za javno
zdravstvo Osječko-baranjske županije, projektni parneri Zavoda za javno zdravlje Sombor,
Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije i Fonda za europske poslove AP
Vojvodine.

Agenda:
– Registracija sudionika
– Pozdravna riječ ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Mato
Matijević dr.med.vet.univ.mag.teriogenologije
– Predstavljanje svjetlećih info-panoa
– Terenski obilazak svjetlećih info-panoa
– Panel diskusija

 

Lokacije svjetlećih info panoa Požeško-slavonska županija, Hrvatska

 

 

 

Predstavljanje svjetlećih info panoa u Požegi

 

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije
Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme CroatiaSerbia 2014-2020
Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.08.2023.

 

OKRUGLI STOL ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU
ZAŽTITU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Mos Cross2 – Požega

Datum: 25.11.2022.
Mjesto: Županijska komora Požega, Vukovarska 6, 34 000, Požega, Republika Hrvatska
Organizator: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije, Županijska 9, 34 000
Požega, Republika Hrvatska

Sudjelovali članovi projektnog tima vodećeg partnera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije, projektnih partnera Zavoda za javno zdravlje Sombor, Zavoda
za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Fonda
za evropske poslove AP Vojvodine i predstavnici primarne zdravstvene zaštite Požeško slavonske županije.

 

Aktivnosti: 25.11.2022.
Registracija sudionika
Pozdravna riječ ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Mato
Matijević dr.med.vet.univ.mag.teriogenologije

 

Predavanja:
„Prekogranična suradnja u kontroli komaraca“, Magdalena Sikora, prof.biologije i kemije,
projektni menadžer MOS-Cross2 projekta, vodećeg partnera Nastavnog zavoda za javno
zdravstvo Osječko-baranjske županije, Republika Hrvatska
„ Suzbijanja komaraca ekološkim klopkama “,Hrvoje Bekina, mag.biol.exp, Nastavni zavod
za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Republika Hrvatska
„Implementacija MOS-Cross2 projekta u Požeško-slavonskoj županiji “, Dalibor Puharić,
dipl.san.ing., Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Republika Hrvatska
„Bolesti koje prenose komarci “, Mato Matijević dr.med.vet.univ.mag. teriogenologije,
ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Republika Hrvatska.

 

Okrugli stol za primarnu zdravstvenu zažtitu Požeško-slavonske županije Mos cross2 – Požega

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije

Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme Croatia-
Serbia 2014-2020

Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.08.2023.

6. Projektni sastanak Mos Cross2 – NOVI SAD

Datum: 10.03.2023.
MJESTO ODRŽAVANJA: Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, 21000 Novi
Sad, Republika Srbija

Na projektnom sastanku prisustovali predstavnici vodećeg partnera Nastavnog zavoda za
javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, projektnih partnera Zavoda za javno zdravlje
Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Instituta za javno zdravlje
Vojvodine i Fonda za europske poslove AP Vojvodine.

Teme sastanka:
1. Pregled projektnih aktivnosti u 5. Periodu
2. Izvještaji projektnih partnera
3. Planiranje projektnih aktivnosti u sljedećem periodu
4. Panel diskusija

6. Projektni sastanak Mos Cross2 – NOVI SAD

 

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije

Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme Croatia-
Serbia 2014-2020

Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.08.2023.

OKRUGLI STOL ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

Mos Cross2 – NOVI SAD

Datum: 28.04.2023.

Mjesto: Privredna komora Vojvodine, Braće Popovića 5, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Organizator: Institiuta za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, 16, 21 000 Novi Sad,
Republika Srbija

Sudjelovali članovi projektnog tima vodećeg partnera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije, projektnih partnera Zavoda za javno zdravlje Sombor, Zavoda
za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Fonda
za evropske poslove AP Vojvodine i predstavnici primarne zdravstvene zaštite Južnobačkog
upravnog okruga.

Aktivnosti: 28.04.2023.

U okviru projekta MOS-Cross2 28.04.2023. godine, u Novom Sadu održan je Okrugli stol za
primarnu zdravstvenu zaštitu Južnobačkog okruga, gdje je predstavljen Unapređen zajednički
protokol za hitne slučajeve i pripravnost u slučaju bolesti koje prenose komarci.

Ispred projektnog partnera Instituta za javno zdravlje Vojvodine prisutne je pozdravila prof.
Dr. Sanja Bijelović a ispred vodećeg partnera, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije, Magdalena Sikora koja je održala predavanje „ Prekogranična saradnja u kontroli komaraca“.

Prof. Dr. Vesna Turkulov sa Klinike za infektivne bolesti iz Novog Sada održala je predavanje
na temu „Dijagnostika, klinička slika i terapija groznice Zapadnog Nila „.

Kao završna tema ovog okruglog stola, prezentirana je tema „Klimatske promene i preteće
bolesti koje prenose komarci“ od strane asistenta dr. Tatjane Pustahije sa Katedre za
epidemiologiju, Medicinskog fakulteta iz Novog Sada.

OKRUGLI STOL ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA – Mos Cross2 – NOVI SAD

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)
Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije
Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije

Financiranje: Sredstvima iz Interreg IPA Cross-border Coperation Programme Croatia-
Serbia 2014-2020

Početak projekta: 15.03.2021.
Kraj projekta: 14.08.2023.

7. projektni sastanak Mos Cross2 – POŽEGA

Datum: 26.05.2023.

MJESTO ODRŽAVANJA: Sala za sastanke i prezentacije Stari Fenjeri, Turnić 2A, Turnić,
34 000 Požega, Hrvatska

Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima, Nastavni Zavod za javno zdravstvo
Osiječko-baranjske županije (vodeći partner), predstavnici Zavoda za javno zdravlje Sombor
(projekt partner), Zavoda za javno zdravstvo Požeško – slavonske županije (projekt partner),
predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ APV (projekt partner) i Institut za javno zdravlje
Novi Sad (project partner).

Teme sastanka:
1. Kratak pregled 5. razdoblja
2. Predstavljanje izvješća partnera
3. Predstavljanje aktivnosti u 6. razdoblju
4. Rasprava o otvorenim pitanjima, zaključci…

Ravnatelj Mato Matijević je pozdravio sve prisutne ispred Zavoda za javno zdravstvo
Požeško-slavonske županije i kratko se osvrnuo na sve do sada učinjeno. Dalibor Puharić je
upoznao prisutne članove s dnevnim redom sastanka, predstavio aktivnosti iz 5. Perioda što je
učinjeno te što nas očekuje još u 5. i 6. Periodu.

Magdalena Sikora, Sanja Bijelović, Dragan Višekrunić i Sanja Čuturilov Veselinović
predstavili su aktivnosti u 5. Periodu te planove za završni 6. Period.

Svi partneri su potvrdili kako im je izvještaj za 4. Period verificiran, te je u izradi zajednički
izvještaj od strane vodećeg partnera.

Magdalena Sikora i Dalibor Puharić su izjavili kako su bilborde pustili u rad prvi tjedan u 5.
mjesecu, te kako ima odrađenih poteškoća u rada ali se postepeno u radu otklanjaju. Zavod
za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije će poslati uzorke komaraca prikupljene u
prošloj sezoni na dokazivanje patogena u dogovoreni laboratorij u prvom dijelu 6. mjeseca,
također će odraditi još 4 uzorkovanja u 6. mjesecu koje šalje početkom 7. mjeseca u
laboratorij.

7. projektni sastanak Mos Cross2 – POŽEGA