Županijska ulica 9,
Požega
BV-3-2023 Medicinski materijal i pribor

Javna nabava – natječaji

MEDICINSKI MATERIJAL I PRIBOR

Datum objave: 13.01.2023.

03-1 Obrađeni stakleni proizvodi

03-2 Proizvodi od plastike

03-3 Potrošni medicinski materijal

03-4 Vrećice za Genbox

Poziv na dostavu ponude

 

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.