Županijska ulica 9,
Požega
Epidemiologija

Epidemiologija

USLUGE  |  D.D.D.  |  ZAKONSKE ODREDBE  |  LISTA DIJAGNOZA

Služba za epidemiologiju izrađuje prijedlog županijskog programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, kontinuirano provodi zakonom propisane mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti), prati provođenje općih mjera i spremna je za provođenje ostalih mjera u iznimnim situacijama.

U slučaju pojave određenih zaraznih bolesti provode se epidemiološki izvidi uz anketiranje oboljelih i ostalih koji su bili u doticaju. Uzima se humani materijal za mikrobiološke analize te uzorci hrane, vode, brisevi površina i posuđa u svrhu otkrivanja izvora i puteva zaraze te kako bi se isti mogli staviti pod nadzor i na taj način spriječiti dalnje širenje epidemije. Ustanovljena epidemija obvezno se prijavljuje nadležnim institucijama.

Ukratko su navedeni specifični poslovi koje obavlja služba:

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.