Epidemiologija

USLUGE  |  D.D.D.  |  ZAKONSKE ODREDBE  |  LISTA DIJAGNOZA

Služba za epidemiologiju izrađuje prijedlog županijskog programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, kontinuirano provodi zakonom propisane mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti), prati provođenje općih mjera i spremna je za provođenje ostalih mjera u iznimnim situacijama.

U slučaju pojave određenih zaraznih bolesti provode se epidemiološki izvidi uz anketiranje oboljelih i ostalih koji su bili u doticaju. Uzima se humani materijal za mikrobiološke analize te uzorci hrane, vode, brisevi površina i posuđa u svrhu otkrivanja izvora i puteva zaraze te kako bi se isti mogli staviti pod nadzor i na taj način spriječiti dalnje širenje epidemije. Ustanovljena epidemija obvezno se prijavljuje nadležnim institucijama.

Ukratko su navedeni specifični poslovi koje obavlja služba:

 • praćenje kretanja zaraznih bolesti, rano otkrivanje izvora zaraze i puteva prenošenja zaraze (iz prijava zaraznih bolesti, po potrebi epidemiološki terenski
  izvid i epidemiološko anketiranje), te izvještava o zaraznim bolestima
 • vrši obradu epidemije s ciljem stavljanja pod nadzor
 • zdravstveni nadzor nad zaposlenima pri kojem se temeljem sanitarnog pregleda izdaje sanitarna knjižica osobama koje rade u ugostiteljstvu, zdravstvu,
  obrazovanju i drugim djelatnostima predviđenima zakonom
 • organizira zdravstvenu edukaciju te provodi zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica u sklopu tečaja “higijenskog minimuma”
 • zdravstveni nadzor nad kliconošama (crijevnih zaraznih bolesti, HBsAg pozitivni, HIV i anti HCV pozitivni)
 • provodi značajne dijelove nacionalnog programa borbe protiv tuberkuloze te vodi registar oboljelih od tuberkuloze
 • sačinjava plan i program cijepljenja te nabavlja i distribuira cjepiva
 • nadzor nad provođenjem obveznih imunizacija, potrošnjom cjepiva, godišnje izvješće o izvršenim obveznim imunizacijama i planovi cijepljenja za slijedeću
  godinu
 • provodi druga cijepljenja: primjerice protiv hepatitisa A i B, bjesnoće, krpeljnog meningoencefalitisa, pneumokoka, trbušnog tifusa, tetanusa i gripe.
 • antirabična ambulanta-pregledi osoba koje je ugrizla životinja, te zaštita izloženih osoba cijepljenjem (osobe koje je ugrizla životinja-ako se ukaže potreba, veterinari, lovočuvari…)
 • vrši higijensko-epidemiološki nadzor nad; sanitarno-higijenskim uvjetima, javnim površinama, kampovima, tržnicama, parkovima i sl., javnom vodoopskrbom, bazenima, otpadnim vodama, uklanjanjem otpadnih tvari, zdravstvenim ustanovama, vrtićima i školama, ustanovama socijalne skrbi, objektima grupne prehrane.
 • sudjeluje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja
 • sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva
 • planira i nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije
 • vodi javno-zdravstvene registre
 • ostali poslovi

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru