Županijska ulica 9,
Požega
BV-5-2021 Dijagnostički testovi

Javna nabava – natječaji

DIJAGNOSTIČKI TESTOVI

Datum objave: 08.01.2021.

05-1 Mikrobioloτki testovi

05-2 Seroloτki testovi

05-3 Ginekoloτki testovi

05-3-1 Ginekoloτki testovi

05-4 Serumi za identifikaciju

05-5 Testovi na droge, alkohol i vezane zarazne bolesti

Poziv na dostavu ponude

Copyright © 2022. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.
Promjeni veličinu fonta
Kontrast