Županijska ulica 9,
Požega
BV-5-2023 Dijagnostički testovi

Javna nabava – natječaji

DIJAGNOSTIČKI TESTOVI

Datum objave: 13.01.2023.

05-1 Mikrobiološki testovi

05-2 Serološki testovi

05-3 Ginekološki testovi

05-3-1 Ginekološki testovi

05-4 Serumi za identifikaciju

05-5 Testovi na droge, alkohol i vezane zarazne bolesti

Poziv na dostavu ponude

Izmjena troškovnika BV-5-2023

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.