Financijska izvješća, planovi, odluke

FINANCIJSKI PLANOVI

2024. godina

II. konačni rebalans financijskog plana je usvojen na 252. sjednici upravnog vijeća koja je održana 22.12.2023.godine
II. konačni rebalans financijskog plana za 2023.
Izvršenje financijskog plana za 2023. god. je usvojen na 253. sjednici upravnog vijeća koja je održana 31.1.2024.godine
Izvršenje financijskog  plana za 2023

Datum objave: 18.03.2024.
Izmjena decentraliziranih sredstava

2023. godina

Datum objave: 01.02.2024.
Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu

Datum objave: 25.01.2024.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu
Referentna stranica financijskog izvještaja I.doXII.2023. godine
Bilješke uz financijske  izvještaje I.doXII.2023. godine
Obrasci financijskih izvještaja

Datum objave: 22.12.2023.
Rebalans financijskog plana za 2023. – usvojen na 252. sjednici upravnog vijeća
Rebalans prihoda i rashoda za 2023. godinu

Datum objave: 20.07.2023.
Izvršenje financijskog plana za I. do VI.2023. – usvojeno na 247. sjednici upravnog vijeća
Opći dio proračuna – prihodi I. do VI.
Opći dio proračuna – rashodi I. do VI.

Datum objave: 31.05.2023
I. izmjena financijskog plana za 2023
Odluka upravnog vijeća 245. sjednice upravnog vijeća

Datum objave: 20.10.2022.
Financijski plan za 2023. usvojeno na 238. sjednici  upravnog vijeća dana 20.10.2022.
Plan rashoda za 2023. godinu
Račun prihoda i rashoda
Sažetak računa prihoda i rashoda

2022. godina

Datum objave: 26.01.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022
Obrasci financijskih izvještaja

2021.godina

Datum objave: 01.02.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021
Obrasci financijskih izvještaja 
Naputak o objavi financijskog izvještaja

Datum objave: 02.12.2021.

Prijedlog II. izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
Rashodi, II.izmjena financijskog plana za 2021. godinu
Prihodi, II.izmjena financijskog plana za 2021. godinu

Datum objave: 01.12.2021.

Prijedlog financijskog plana za 2022.,projekcije 2023. i 2024.godinu
Plan prihoda i primitaka 2024. godine
Plan prihoda i primitaka 2023. godine
Plan prihoda i primitaka 2022. godine
Plan rashoda i izdataka za 2022.godine,projekcije za 2023. i  2024. godinu

Datum objave: 25.06.2021.
I. izmjena i dopuna financijskog plana

Datum objave: 29.10.2020.
Plan rashoda i izdataka – 2021

Datum objave: 29.10.2020.
Plan prihoda i primitaka – 2021

2020.godina

Datum objave: 29.10.2019.
Plan rashoda i izdataka – 2020

Datum objave: 29.10.2019.
Plan prihoda i primitaka -2020

Datum objave: 25.06.2020.
Prva izmjena – 2020

Datum objave: 29.10.2020.
Plan rashoda i izdataka – 2020 – druga izmjena

Datum objave: 29.10.2020.
Plan prihoda i primitaka – 2020 – druga izmjena

2019.godina

Datum objave: 25.10.2018.
Financijski plan – 2019

Datum objave: 25.10.2018.
Plan korisnika zdravstvo – 2019

Datum objave: 21.06.2019.
2019_prva_izmjena_fin_plana

Datum objave: 30.10.2019.
2019_druga_izmjena_fin_plana

Datum objave: 20.12.2019.
2019_treca_izmjena_fin_plana

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2021.godina

Datum objave: 29.01.2021.
Bilješke uz financijski izvještaj 2020.

Datum objave: 29.01.2021.
Obrasci financijskih izvještaja v.6.0.1

2020.godina

Datum objave: 26.06.2020.
I. izmjena plana financ.poslovanja

Datum objave: 30.01.2020.
Bilješke uz fin.izv.2019.

Datum objave: 30.01.2020.
obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8.