Županijska ulica 9,
Požega
Natječaj za izbor ravnatelja

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije raspisuje
Natječaj
za izbor ravnatelja

Uvjeti:
­ završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij,
­ 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
­ hrvatsko državljanstvo,
­ osoba protiv koje nije izrečena pravomoćna sudska presuda niti podignuta optužnica za
kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja i kaznena djela protiv
službene dužnosti.
Mandat ravnatelja traje 4 godine.
Rok za prijavu je 8 dana od dana objave.
Rok za obavještavanje kandidata je 45 dana od dana zaključenja natječaja.
Uz molbu obavezno priložiti potrebne dokumente: 1) izvornik ili ovjerenu presliku
diplome, 2) potvrdu o duljini radnog staža u struci ili presliku ugovora o radu ili rješenja o
rasporedu, 3) potvrdu HZMO o radnom stažu, 4) presliku domovnice ili osobne iskaznice, 5)
potvrdu o nekažnjavanju, 6) životopis i 7) plan i program rada i razvoja Zavoda.
Molbu, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostaviti neposredno ili poštom
preporučeno na adresu: Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 34000 Požega,
Županijska 9.

Natječaj objavljen u Večernjem listu 25.10.2017. godine.

 

Natječaj – ravnatelj

upravno_vijece_odluka_179

 

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.