Županijska ulica 9,
Požega
„Bolje spriječiti, nego liječiti“ – projekt unaprjeđenja odaziva u sklopu Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka

(od veljače 2012. godine, kontinuirano)

„Bolje spriječiti, nego liječiti“ je javnozdravstvena intervencije osmišljena s ciljem informiranja stanovništva o Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka, a provode je studenti završne godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz djelatnike Službe za javno zdravstvo. Intervencijom se pokušava doznati razloge neodaziva žena u sklopu Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka kako bi se moglo djelovati, te neodazvanim osobama, između ostalog, ponuditi dogovaranje termina preventivne mamografije i preuzimanje testa za rano otkrivanje raka debelog crijeva. Do sada je u provedbi projekta sudjelovalo preko tisuću studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je obuhvaćeno 2/3 svih žena neodazvanih na preventivnu mamografiju s područja naše županije (više od 1200 žena u 3. ciklusu provedbe programa). Rezultati intervencije govore o povećanju odaziva u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke od 5,6 % do 11,4 %, ovisno o području i početnom odazivu na izabranom području. Najveći su pomaci ostvareni na područjima koja su imala najniži odaziv na početku intervencije. Na kraju su sva obuhvaćena područja postigla odaziv viši od 70 % te je time ostvaren cilj Nacionalnog programa vezan uz odaziv žena. Ujedno je intervencija studenata i njihovih nastavnika ocijenjena pozitivno, a prikazani model rada kao iznimno vrijedno i korisno profesionalno iskustvo. U drugom ciklusu provedbe intervencije obuhvaćeno je gotovo 900 osoba, koje nisu sudjelovale u programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva, no detaljni rezultati još nisu dostupni.

Prilozi:

npp

ruzicasta_vrpca

 

Copyright © 2023. Zavod Za Javno Zdravstvo - Požeško-slavonske županije. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zavoda.